Travel - Jørgen Mikkelsen

Buddha's eyes - Bodnath

Bodnath(Boudnath), Kathmandu, Nepal

BodnathBoudanathNepalbuddhismtibetan buddismstupaBuddha's eyesgoldredwhite